เมนู

ซุปเปอร์เซเว่น (Super Seven)

05 ต.ค. 2022

ซุปเปอร์เซเว่น (Super Seven) “หินแห่งจิตชั้นสูง”

หินซุปเปอร์ 7 นั้นเป็นหินที่หายากมากชนิดหนึ่ง และเป็นหนึ่งในหินไม่กี่ชนิดที่สามารถเก็บกักพลังงานจากธรรมชาติ และจักรวาลเข้าไว้ด้วยกันได้ และแสดงความเด่นชัดของพลังงานออกมาสม่ำเสมอ หินซุปเปอร์ 7 เป็นคริสตัลที่เชื่อมต่อกับทุกส่วนในร่างกาย โดยเฉพาะ 7 ส่วนที่สำคัญในการรักษาสมดุล และพลังงานทั้งเจ็ด สามารถมอบพลังงานที่ดีแก่ร่างกาย และจิตใจผู้เป็นเจ้าของ เป็นหนึ่งในคริสตัลหายาก มีพลังช่วยในการเสริมสร้างความสามารถ และทักษะทางพลังจิต ได้แก่ กระแสจิต, ตาทิพย์, การส่งผ่านพลังงานเป็นหินที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการรักษาร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณ  

ชื่อซุปเปอร์เซเว่น มาจาก การที่มีแร่ทั้งสิ้น 7 ชนิด เป็นองค์ประกอบของหินชนิดนี้ ได้แก่

            -Amethyst อเมทิสต์ ช่วยในการมอบการตัดสินใจที่ดี การระลึกรู้ การยอมรับและการค้นพบ ช่วยกระตุ้นหรือรักษาความทรงจำที่สำคัญ ช่วยให้ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และการผ่านพ้นจากสิ่งลุ่มหลงมัวเมา มนต์ดำต่างๆ

            -Smoky Quartz สโมกี้ควอตซ์ ช่วยเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ และผ่อนคลายความเครียดในระดับจิตใต้สำนึก

            -Crystal Quartz คริสตัลควอตซ์ใส มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างพลังงาน การสื่อสาร ทักษะการฟัง และให้พลังงานใสกระจ่างแก่สติปัญญา

            -Cacoxenite คาโคซีไนท์ ช่วยเปิดทางให้กับดวงจิตให้ใสกระจ่าง ส่งเสริมความคิดใหม่ๆ เพิ่มพูนความเข้าใจต่อเรื่องต่างๆ รอบตัว และให้ความรู้สึกเชิงบวก การให้และรับความเมตตา

             -Goethite เกอไทท์ ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารการกระตุ้น ขยายทักษะความสามารถ และยังมีพลังลดความว้าวุ่นใจ สร้างสมาธิให้รวดเร็วและแจ่มชัดในยามต้องการ

            -Lepidocrocite เลพิโดโครไซต์  ช่วยในการให้แรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ทางปัญญา ส่งเสริมความคิดที่ชัดเจน ให้โอกาสทางการศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในทุกมิติ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตผู้ครอบครอง

            -Rutile รูไทล์ ช่วยในการพัฒนาร่างกายและจิตวิญญาณ มอบความแข็งแรงและการเติบโตที่มั่นคง ให้ความสมดุลแก่จิตใจ ให้โชคเรื่องความรัก และปัดเป่าโชคร้าย ผ่อนหนักเป็นเบายามเกิดคราวเคราะห์

ซุปเปอร์เซเว่น ถือเป็นหนึ่งในหินที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการชำระล้าง ทำความสะอาด ชาร์จใหม่หรือเพิ่มพลัง แม้แต่ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดของหินนี้ ก็ยังคงไว้ซึ่งพลังของแร่แต่ละชนิด ถึงเจ็ดชนิดด้วยกัน คุณสมบัติทางความเชื่อและการรักษาของหินชนิดนี้มีอยู่มากมาย ซูเปอร์เซเว่นเป็นที่รู้กันว่า สามารถช่วยในการเพิ่มพลังของความสามารถทางจิต เช่น ตาทิพย์, กระแสจิต, พลังจิต, เปิดช่องทางจิตและการสัมผัสกับผู้นำทางทางจิตของคุณ

คุณสามารถได้รับพลังของหินชนิดนี้ เพียงแค่ให้หินอยู่ใกล้คุณ และอยู่กับคุณเป็นระยะเวลานาน คุณจะพบว่า พลังงานของหินมีผลดีกับคุณในหลายๆ ระดับ คุณสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าของคุณ เก็บไว้ในรถที่คุณขับประจำ คุณสามารถวางไว้ใต้หมอน ที่จะช่วยให้การนอนหลับของคุณเป็นไปอย่างสงบและง่ายดาย คุณจะตื่นขึ้นมา และรู้สึกถึงความสงบ กลมกลืน และความพึงพอใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าปกติ

ซุปเปอร์เซเว่น (Super Seven)
ซุปเปอร์เซเว่น (Super Seven)

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ                                                             

ช่วยในการเพิ่มพลังของความสามารถทางจิต อาทิเช่น ตาทิพย์ กระแสจิต พลังจิต เปิดช่องทางจิต ช่วยให้การนอนหลับของคุณเป็นไปอย่างสงบและง่ายดาย คุณจะตื่นขึ้นมา และรู้สึกถึงความสงบ กลมกลืนและความพึงพอใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าปกติ


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ