เมนู

คริสตัล (Crystal)

06 ต.ค. 2022

คริสตัล (Crystal)                                                                                                   

เป็นแร่ที่สามารถพบได้มากบนผิวโลก และเป็นแร่สําคัญที่เป็นองค์ประกอบของหินหลายชนิดบนโลก เช่น หินแกรนิต (Granite) หินทราย (Sandstone) และหิน
ไนซ์ (Gneiss) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถพบผลึกของแร่ที่มีความสวยงาม และสามารถนําไปใช้เป็นอัญมณีได้ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ มีรูปผลึกระบบ Trigonal ผลึกที่พบมักจะเกิดเป็นแท่งหกเหลี่ยมยาวปลายแหลมทั้งหัวและท้าย มักพบเป็นผลึกแฝด มีเนื้อสมานแน่น สามารถพบผลึกของแร่ได้ทุกขนาดเนื่องจากมีการเกิดแบบสายแร่น้ําร้อน Hydrothermal ซึ่งมักจะได้แร่ที่มีขนาดใหญ่ มีความแข็ง 7 มาตร วัดความแข็งของโมห์ ค่าความถ่วงจําเพาะ 2.65 รอยแตกแบบก้นหอยความวาวคล้ายแก้ว เนื้อโปร่งใส ถึงโปร่งแสง มีได้หลายสี เช่นสีขาว หรือไม่มีสี(rock crystal) สีเหลือง (Citrine) สีม่วงแดง (Amethyst) ถ้ามีมลทินแร่เจือปนอยู่จะทําให้ดูแปลกตาขึ้น เช่น แก้วขนเหล็ก (Rutilated quartz)

หินคริสตัล (Crystal)

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ     

เป็นสัญลักษณ์ของความคิดจิตใจและจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ ตัวแทนของความมั่นคงในทุกๆ ด้านของชีวิต ตัวแทนของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์  ใช้เพื่ออธิษฐานขอความมั่นคงทางการงานและการเงิน


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ