เมนู

ไม้กลายเป็นหิน (Petrified Wood)

06 ต.ค. 2022

ไม้กลายเป็นหิน (Petrified wood)                                                                                                                   

หินมหัศจรรย์ไม้กลายเป็นหิน (Petrified Wood) คือซากดึกดำบรรพ์ของพืชประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นจากท่อนไม้ถูกฝังกลบอยู่ใต้ผิวดินในสภาพที่ขาดออกซิเจน ทำให้เนื้อไม้ไม่เน่าเปื่อย และถูกฝังแช่อยู่ในสารละลายซิลิก้าที่มีความเข้มข้นสูงเพียงพอ ในสภาพแวดล้อมที่ท่อนไม้และสารละลายซิลิก้าได้สัมผัสกับออกซิเจนเป็นบางช่วง เวลาทำให้สารละลายซิลิก้าตกตะกอนในรูปของซิลิก้าเจล สะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ (replacement) จนทำให้ท่อนไม้ที่เป็นเนื้อสารอินทรีย์เปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิก้าแต่ยังคง รักษาโครงสร้างเนื้อไม้ดั้งเดิมเอาไว้
หินไม้กลายเป็นหิน (Petrified Wood)
หินไม้กลายเป็นหิน (Petrified Wood)

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ                                                                           

เชื่อกันว่า ผู้ใดได้ครอบครองไม้กลายเป็นหิน จะเป็นผู้ที่มีความสุข ความเจริญทั้งเรื่องการงานและการเงิน มีโชคลาภ ร่ำรวย เสมือนมีเทพคุ้มครอง


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ