เมนู

ลาพิสลาซูลี (Lapis Lazuli)

05 ต.ค. 2022

ลาพิสลาซูลี (Lapis Lazuli )                                                                         

หรือที่เรียกกันย่อๆว่า “ลาพิส” เป็นหินแปรสีน้ำเงินเข้มที่ถูกใช้เป็นอัญมณี หินแกะสลัก และเครื่องประดับ มามากกว่าหลายพันปี ลาพิสไม่เหมือนกับอัญมณีชนิดอื่นที่มักเป็นแร่ชนิดเดียว แต่มันเป็นหินที่มีองค์ประกอบจากแร่หลัก 3 ชนิด คือ แคลไซต์, ไพไรต์ และลาซูไรต์(Lazurite) โดยสีน้ำเงินที่สวยงามและเป็นองค์ประกอบหลักของคุณภาพของเนื้อหินมาจากผลของแร่ลาซูไรต์ แคลไซต์สีขาวจะเป็นหินเดิมที่ถูกลาซูไรต์แทรก รวมถึงไพไรต์ที่มีสีเหลืองโลหะ อาจมีองค์ประกอบเล็กน้อยของแร่ชนิดอื่นๆ โดยขึ้นกับแหล่งที่มาของหิน เช่น ไดออปไซต์, แอมฟิโบล, เฟลสปาร์หรือไมกาแทรกเป็นมลทินบางส่วนในเนื้อ

หินอุดรูรั่วทางการเงิน” “หินแห่งความรู้”

  • ความหมาย : หินแห่งความรู้ เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจเสริมสร้างสติปัญญา มีพลังแห่งการหยั่งรู้ การเปิดใจและเปิดตาให้ค้นพบสัจธรรมและความเป็นจริง มีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูงมาก ช่วยในการถอนพิษหรือบำบัดอาการระคายเคืองในดวงตา ลำคอ ที่สำคัญลาพิส ลาซูลียังเหมาะสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่เพราะหินชนิดนี้จะช่วยอุดรูรั่วทางการเงินอีกด้วย

ในด้านความเชื่อ
ลาพิส ลาซูลี เป็นหนึ่งในหินที่ใช้มากที่สุด ตั้งแต่มีประวัติของมนุษย์ สีน้ำเงินที่เข้ม ลึก ดั่งท้องฟ้ายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเลิศหรูและสูงส่ง พระเจ้าและพลังอำนาจ จิตวิญญาณและวิสัยทัศน์ เป็นสัญลักษณ์สากลของภูมิปัญญาและความจริง หินลาพิส ลาซูลี ช่วยสร้างความสงบเงียบ ให้ภูมิปัญญา สามารถเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทางจิตวิญญาณ ช่วยป้องกันการโจมตีของพลังจิต ป้องกันพลังงานเชิงลบและส่งกลับพลังงานเชิงลบไปยังแหล่งที่มา 

ในด้านการรักษา
ลาพิส ลาซูลี ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบต่อมไทรอยด์และระบบประสาท สามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะ ไมเกรน ไข้และความเจ็บปวดได้ ลาพิส ลาซูลีได้รับการพิจารณาให้เป็นยาแก้อาการซึมเศร้า และ “ไข้มาลาเรียแบบวันเว้น 3 วัน (quartan malaria)”  ไข้เป็นพักๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันที่สามหรือวันที่สี่นับจากวันที่มีอาการครั้งก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาโรคลมชัก, โรคของม้ามและภาวะสมองเสื่อม ใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับสวมใส่รอบคอของเด็ก เพื่อเป็นเครื่องรางที่จะขับไล่อาการขี้ตกใจในเด็ก เพิ่มความรู้สึกเข้มแข็ง ป้องกันไม่ให้เป็นลมและการคลอดก่อนกำหนด

  ลาพิส ลาซูลีนี้สามารถส่งคลื่นพลังกระตุ้นพลังกายทิพย์ในร่างกายให้สามารถมองเห็นลึกเข้าไปในจิตใจของทุกผู้คนมองลึกลงไปในปัญหาต่างๆ จึงมักเป็นหินที่ใช้เกี่ยวกับดวงชะตาโหราศาสตร์ มีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูงมาก เสริมสร้างสติปัญญา และคุณสมบัติที่เด่น ๆ ของลาพิส ลาซูลีจะอยู่ที่แร่ไพไรท์ที่ฝังอยู่ในเนื้อหิน จะช่วยให้เรามองเห็นหนทางที่จะนำพาทรัพย์สินมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ สามารถเรียกเงินเรียกทองได้

ลาพิสลาซูรี (Lapis Lazuli)
ลาพิสลาซูรี (Lapis Lazuli)

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ                                                                 

ช่วยสร้างความสงบเงียบ ให้ภูมิปัญญา สามารถเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทางจิตวิญญาณ ช่วยป้องกันการโจมตีของพลังจิตป้องกันพลังงานเชิงลบและส่งกลับพลังงานเชิงลบไปยังแหล่งที่มา ในด้านการรักษา ลาพิศ ลาซูลี ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายระบบต่อมไทรอยด์ และระบบประสาท สามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะ ไมเกรน ไข้และความเจ็บปวดได้


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ