เมนู

ไคยาไนต์ (Kyanite)

03 ต.ค. 2022

ไคยาไนต์ (Kyanite)                               

ไคยาไนท์ (Kyanite) เป็นหินแห่งโลก เป็นอัญมณีหินสีที่มีประสิทธิภาพสูง ในเรื่องสติและปัญญา ทำให้มองการณ์ไกล ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้ด้วยความมีสติและปัญญา และความสามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา และผู้บริหารเจ้าของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบสูง และคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง หินนี้จะแสดงพลังความสามารถในตัวที่เรามีออกมา ทำให้เรามีความสามารถหลายด้าน และทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันจะกลายเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถในสายตาผู้ที่พบเห็น        

ไคยาไนต์(Kyanite) ช่วยบันดาลให้ผู้อื่นเกิดความภักดี และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรม ช่วยให้สามารถผ่านสภาวะการทำงานที่มีแต่ความไม่เห็นด้วย และข้อพิพาท ช่วยในการซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เคยเสียหายได้ เป็นหินที่มีประโยชน์ในการเจรจาธุรกิจ ภารกิจทางการทูต อนุญาโตตุลาการ และงานรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องใช้การสื่อสารระหว่างคนที่ไม่ลงรอยกัน สวมใส่ไคยาไนต์เพื่อใช้ในการต่อรอง หรือต้องนำการประชุม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับเด็กที่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น หรือมีความแตกต่างทางร่างกายในลักษณะใดก็ตาม ให้พกไคยาไนต์แบบแผ่น ไว้ในห้องนอน หรือในตู้เสื้อผ้าเพื่อช่วยเพิ่มความรู้สึกร่วมกันและเข้าใจกันของคนรอบตัว

การสวมใส่ หินชนิดนี้ช่วยส่งเสริมในเรื่องสติและปัญญา เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา และผู้บริหารเจ้าของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบสูง และคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง เสริมความมีอำนาจบารมี หินนี้จะแสดงพลังความสามารถในตัวที่เรามีออกมา ทำให้เรามีความสามารถหลายด้าน และทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน จะกลายเป็นคนที่เก่ง และมีความสามารถในสายตาผู้ที่พบเห็น อีกทั้งยัง ช่วยขจัด และชำระล้างพลังงานที่สกปรกซึ่งตกค้างบริเวณออร่าของเราให้หมดไป เชื่อมโยงเรากับอาณาจักรพืช สัตว์ เพื่อนมนุษย์ และจิตวิญญาณระดับสูง เชื่อมสัมพันธ์ภายในครอบครัว และเหล่ามิตรสหายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปกป้องเราจากพลังงานที่ไม่ดี และผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งหลาย บางตำรายังกล่าวกันว่า หินชนิดนี้คือ หินช่วยปลดหนี้ ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ฝ่าฟันอุปสรรค ขยันทำมาหาเงินจนสามารถใช้หนี้ได้สำเร็จ เหมาะแก่การสร้างรากฐานครอบครัวอีกด้วย และส่งเสริมให้เอาชนะสิ่งต่างๆ ที่กำลังฝ่าฟันได้อย่างเด็ดขาด เรียกว่าชนะอย่างถาวร

ไคยาไนต์เป็นหนึ่งในหินที่ไม่รับเอาพลังงานด้านลบจากผู้สวมใส่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการล้าง

ไคยาไนต์ ( Kyanite )
ไคยาไนต์ ( Kyanite )

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

หินไคยาไนต์ หรืออีกชื่อหนึ่ง “หินปลดหนี้” เพื่อเพิ่มพลังของดาวเสาร์ได้ จะช่วยเพิ่มพลังเสริมดวงชะตาของท่านให้กล้าแกร่ง ช่วยให้มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวไม่โลเล สามารถปกครองคนหมู่มากได้ ทำให้เกิดชัยชนะที่มั่นคงถาวร ฟื้นฟูสถานภาพทางการเงิน ช่วยให้สร้างฐานะ ทำให้เก็บเงินอยู่ และช่วยบำบัดโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทและกระดูกได้อีกด้วย


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ