เมนู

แจสเปอร์ (Jasper)

04 ต.ค. 2022

แจสเปอร์ (Jasper)

แจสเปอร์ เป็นแร่ผสมซึ่งประกอบด้วยควอตซ์เม็ดขนาดเล็ก หรือ แคลเซโดนี และแร่ธาตุอื่น ๆ

 –  มันเป็นสารประกอบซิลิกาที่ไม่บริสุทธิ์และทึบแสง 

 –  มักปรากฏเป็นสีแดง เหลือง น้ำตาล หรือเขียว สีที่พบได้ยากคือสีน้ำเงิน สีแดงที่พบเห็นได้ทั่วไปเกิดจากการผสมกันของสารประกอบเหล็ก 

 –  แจสเปอร์มักถูกตัดให้มีพื้นผิวเรียบ และถูกใช้ในการทำแร่รัตนชาติที่สวยงาม เนื่องจากมันสามารถเจียระไนได้ จึงถูกใช้ทำแจกัน ตราสัญลักษณ์ และผอบ 

 –  ค่าน้ำหนักเฉพาะของแจสเปอร์ส่วนใหญ่อยู่ที่ 2.5 ถึง 2.9

แจสเปอร์ แดง (Jasper-Red)

แจสเปอร์ แดง (Jasper-Red) 

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

– เปรียบเสมือนดวงตาที่สาม ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ อนาคตก้าวหน้า ก้าวไกล มั่นคง

แจสเปอร์ ฟ้า (Jasper-Blue)

แจสเปอร์ ฟ้า (Jasper-Blue) 

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

– เปรียบเสมือนดวงตาที่สาม ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ อนาคตก้าวหน้า ก้าวไกล มั่นคง

แจสเปอร์ พิคเจอร์ (Jasper-Picture)

แจสเปอร์ พิคเจอร์ (Jasper-Picture) 

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

– ช่วยในการสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิต

แจสเปอร์ (Jasper)

แจสเปอร์ มูไคท์ (Jasper-Mookaite) 

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

– ส่งเสริมความปรารถนาให้สำเร็จ มีการตัดสินใจเด็ดขาด กระตือรือร้น ประเมินสถานการณ์ได้ดี


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ