เมนู

หยกจักรพรรดิ (Jade natural)

04 ต.ค. 2022

หยกจักรพรรดิ (Jade natural)             

เป็นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง และได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะแถบเอชีย เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย และ สิงค์โปร์ หยกเป็นสัญลักษณ์ของ ความมั่งคง ความสำเร็จ และความมีโชคลาภ ชาวจีนโบราณเชื่อว่า หยก เป็นอัญมณีจากสรวงสวรรค์ที่มีพลังเร้นลับ สามารถดลบันดาลให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างน่าอัศจรรย์ 

หยกอยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวจีนมาอย่างยาวนาน มีประเพณีวัฒนธรรมที่นำหยกมาประยุกต์ใช้ตามความเชื่อ คือแกะสลักเพื่อเคารพบูชาเช่น รูปพระพุทธเจ้า รูปเจ้าแม่กวนอิม และรูปเทพอื่นๆหยก เป็นหินที่มีตำนานและความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวจีนมาเป็นเวลานาน ในวัฒนธรรมของชาวจีนมีการนำหยกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรม และนิยมนำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องประดับ ตลอดจนงานศิลปวัตถุ เครื่องราง รูปสัญลักษณ์ หรือรูปเคารพต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องพลังอำนาจแห่งหินศักดิ์สิทธิ์นี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ การนำหยกมาใช้ไม่เพียงแต่ปรากฏในวัฒนธรรมของชาวจีนเท่านั้น แต่ยังส่งอิทธิพลไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมไปถึงประเทศที่ได้รับการติดต่อสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน และพบว่ามีทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่มีการนำหยกมาใช้ในงานเครื่องประดับและเครื่องยศอีกด้วย 

หยกเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่ง การสวมใส่หรือได้ครอบครองหยก จะส่งผลให้เกิดโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี ( โดยเฉาะไตและเอว) มีที่ชีวิตที่ดี รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ และอายุยื่นยาว ดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมความเจริญก้าวหน้า ปกป้องคุ้มครอง โดยเฉพาะทารก และคนชรา ปลุกพลังในการปลอบประโลมจิตใจสูง สร้างสมดุลทั้งร่างกาย และจิตใจ ช่วยให้อายุยืน

ด้านดารบำบัด จะช่วยบำบัดอาการปวดบริเวณเอว ระบบหายใจและระบบไต ในขณะเดียวกัน หยก ยังบำรุงเรื่องผิดพรรณให้สดใสตลอดเวลา ช่วยบำรุงกล้างเนื้อให้เต่งตึง

หยกจักรพรรดิ์ (Jade natural)

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

จะส่งผลให้เกิดโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี มีชีวิตที่ดี รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆและอายุยืนยาว  บำบัดอาการป่วยที่บริเวณเอว ระบบหัวใจและระบบไตในขณะเดียวกันหยกยังบำรุงผิวพรรณให้สดใสตลอดเวลา ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อให้เต่งตึง หยกสีเขียว มีความหมายในด้านความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคั่ง ความร่ำรวยหยกสีเขียวเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “เงินทองไหลมาเทมา”หากใครต้องการเสริมความมั่งคั่งให้กับตนเอง ก็ควรมองหาหยกสีเขียวมาสวมใส่กัน


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ