เมนู

หยกน้ำผึ้ง (Jade-Honey)

04 ต.ค. 2022

หยกน้ำผึ้ง (Jade-honey)

ชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวล เป็นอัญมณีอันล้ำค่าชนิดหนึ่ง ซึ่งในอดีตเข้าใจกันว่าหยกมีเพียงชนิดเดียว ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความรู้ทางด้านเคมีมากขึ้น จัดอยู่ในชนิดของ หยกเนไฟรต์ (Nephrite) 

    – มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเกต (Calcium magnesium silicate)

    – อยู่ในระบบผลึกหนึ่งแก่นเอียง

    – โดยธรรมชาติมักพบเกิดเป็นผลึกกลุ่มที่มีขนาดเล็กรุปเส้นใยเดียวกัน

    – หยกเนไฟรต์มีความแข็ง 6–6.5               

    – มีความวาวแบบแก้วถึงน้ำมัน                    

    – สีมีความเฉพาะตัวเหมือนหยกเจไดต์ แต่มีสีเข้มไม่เท่า และมีสีมืดมากกว่า                      

    – พบว่าเกิดจากหินเดิมที่มีธาตุแมกนีเซียมแปรสภาพด้วยความร้อน

หยกน้ำผึ้ง ( Jade-Honey )
หยกน้ำผึ้ง ( Jade-Honey )

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

ดึงดูดความมั่งคั่ง เสริมความเจริญก้าวหน้า นำพาความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ ปกป้องคุ้มครอง โดยเฉพาะทารก และคนชราสร้างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยให้อายุยืนใช้ทำสมาธิ ช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับดีขึ้น ช่วยบำบัดฝันร้าย ช่วยในการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆขจัดพิษร้ายต่างๆได้ และยังช่วยต้านคุณไสยหรือสิ่งไม่ดีต่างๆได้ดีอีกด้วย


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ