เมนู

อความารีน (Aquamarine)

05 ต.ค. 2022

อความารีน (Aquamarine)                                                                      

อความารีน (Aquamarine) เป็นอัญมณีชนิดหนึ่งในประเภทเบริล (Beryl) มีสีฟ้าอมเขียวถึงสีฟ้า-เขียว คำว่าอะความารีนมาจากภาษาละติน “Aqua” แปลว่า น้ำ “Mare” แปลว่า ทะเล ชื่อเรียกอความารีน จึงบ่งชี้ถึงสีที่คล้ายกับน้ำทะเลนั่นเอง อความารีน เป็นอัญมณีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองในตระกูลเบอริล หินที่มีสีฟ้าเข้มที่สุด จะเป็นที่ต้องการมากที่สุด

ตามความเชื่อที่ผ่านมาหลายศตวรรษ มีการนำอความารีน มาใช้เป็นเครื่องรางของขลังในการป้องกันอุบัติเหตุ และอันตรายต่างๆ ถือกันว่าเป็นหินกันภัย (Stone of Safety) และเป็นพลอยแห่งความอ่อนวัยตลอดกาล (Gem of eternal youth) จะช่วยให้ผู้ครอบครองมีจิตว่าง สงบไม่ฟุ้งซ่าน มีแต่ความสุขกายสบายใจ ช่วยให้มีความอดทนสูง ก่อให้เกิดความกล้าหาญ และขจัดความเกียจคร้านทั้งปวง

ชาวประมงในสมัยโรมัน เรียกอัญมณีชนิดนี้ว่า “น้ำทะเล” (เข้าใจว่าเป็นน้ำทะเลที่แข็งตัว) โดยชาวประมงในโรมันเชื่อว่า หากสวมใส่อัญมณีหรือพกอัญมณีชนิดนี้ติดตัว จะช่วยป้องกันการพลิกของเรือและเพื่อรับประกันว่า การจับปลาครั้งนั้น จะเป็นการจับที่ได้ผลดี พวกเขาคิดกันว่า มันจะรับประกันความปลอดภัยเมื่อเดินทางในทะเล

ตำนานโบราณของชาวยุโรป เชื่อกันว่าอความารีน เป็นสมบัติของนางเงือก และถูกใช้โดยชาวเรือเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดี ความกล้าหาญและการป้องกัน และยังถือเป็นหินแห่งความเยาวัยอันเป็นนิรันดร์และความสุข นอกจากนี้ยังเชื่อว่า ช่วยต่อต้านพลังแห่งความมืดและทำให้ได้รับความโปรดปรานจากเทพแห่งแสง

ในช่วงยุคกลาง เชื่อว่า พลังของอความารีน สามารถนำมาใช้ในการมองเห็นอนาคต เพียงตั้งคำถาม และนำโซ่คล้องอัญมณีและกวนลงบนผิวน้ำ เมื่อแสงสะท้อนที่ผิวน้ำและมองไปบนจุดนั้น จะทำให้สามารถมองเห็นอนาคตได้

อความารีน ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตใจที่นึกถึงโลกเป็นหลัก มันเปล่งพลังงานที่อ่อนโยน และมีเมตตาส่งเสริมการผ่อนผันและความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง เป็นแรงบันดาลใจให้มีความอดทนมากขึ้นและช่วยให้ผู้คนที่รู้สึกท้อแท้ในการทำงานมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

เป็นหินแห่งความยุติธรรม ช่วยในการประนีประนอมและการเจรจาต่อรองในสถานะการณ์ที่เสียเปรียบ ให้ความกล้าหาญและคำพูดที่มีเหตุผลชัดเจนในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้า สวมใส่อความารีน เมื่อคุณเจอสถานะการณ์ที่ต้องเผชิญหน้า หรือโดนการร้องเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเรื่องเขตที่ดิน การจอดรถ หรือแม้กระทั่งข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองคนอื่นในโรงเรียนของลูกคุณ

ในด้านการเดินทาง สีฟ้าอมเขียวของอควอมารีนช่วยปกป้องผู้ที่เดินทางทางทะเล บรรเทาความกลัวน้ำและปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะไกล เช่น การบินหรือการขับรถระยะทางไกล

ในด้านความรัก อควอมารีนสีฟ้าอ่อนช่วยกระตุ้นให้คนรักเก่ากลับมารักกัน ช่วยคนสองคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และลดผลกระทบจากประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท อความารีนมักเป็นสัญลักษณ์ของรักหรือแหวนแห่งความรักนิรันดร ช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นและความจงรักภักดี เปรียบได้กับการไหลของสายน้ำที่ยังคงไหลอยู่ทุกวัน

ในด้านการรักษา เป็นหินที่ช่วยระบายความร้อน ป้องกันการติดเชื้อและเป็นประโยชน์สำหรับโรคกล่องเสียงอักเสบ คออักเสบหรืออาการเจ็บคอ ช่วยต่อมใต้สมองและต่อมไทรอยด์ ควบคุมฮอร์โมนและการเจริญเติบโต เป็นประโยชน์สำหรับฟันและปัญหาเหงือก อาการตาล้าและปัญหาการมองเห็นบางอย่างสามารถบรรเทาได้ เพียงวางอควอมารีนบนเปลือกตาเป็นเวลา 20 นาทีทุกคืน

อความารีน ฟ้าเข้ม ( Aquamarine Blue )

อความารีน-ฟ้าเข้ม (Aquamarine Blue)                                                 

คลายความวิตกกังวล หรือความคิดด้านลบออก เพิ่มความรู้สึกไว้วางใจ ความเข้าใจกัน ทำให้สัมพันธภาพยั่งยืนนานหากคู่รักเลือกใส่อะความารีน ก็จะช่วยให้ชีวิตแต่งงานมีความสุข บรรเทาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความร้อนได้

อความารีน ฟ้าอ่อน ( Aquamarine Blue )

อความารีน-ฟ้าอ่อน (Aquamarine)                                                         

นำอความารีนมาวางไว้ใต้หมอนเวลานอนจะทำให้หลับฝันดี ถ้าพกอความารีนติดตัวเวลาเดินทางเรือจะช่วยให้คลื่นลมสงบ และรักษาอาการเมาคลื่นเวลาออกเดินเรือในทะเล นำความอุดมสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่ดังท้องทะเลมาให้ ·ช่วยให้จิตใจสงบ อ่อนโยน ช่วยคลายความวิตกกังวล หรือความคิดด้านลบออก ไปได้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกไว้วางใจกัน 


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ