เมนู

อะพาไทต์ (Apatite) ​

04 ต.ค. 2022

อะพาไทต์ (Apatite)                     

แร่ตัวหลักในกลุ่มอะพาไทต์ ได้แก่ ฟลูอออะพาไทต์(Fluorapatite), คลออะพาไทต์(Chlorapatite) และ ไฮดรอกซิลอะพาไทต์(Hydroxylapatite) นอกจากนี้ ยังมีแร่ชนิดย่อยอื่นๆอีกหลายชนิดเช่นกัน จึงเป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างระหว่างสมาชิกแต่ละตัวของกลุ่มอะพาไทต์ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการกำหนดชนิดที่เฉพาะเจาะจงในการขายในกลุ่มของนักสะสมและนักค้าอัญมณี แต่อย่างไรก็ตาม ผลึกและตัวอย่างของนักสะสมส่วนใหญ่ในตลาด มักจะเป็นอะพาไทต์ประเภทฟลูอออะพาไทต์ซึ่งเป็นชนิดของอะพาไทต์ที่พบได้บ่อยที่สุด(ในตลาดอัญมณี)

เป็นหินที่รวมแร่ธาตุหลากหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกัน บางครั้งจะดูคล้ายฟลูออไรท์ และเพทายฟ้า พบมากจะเป็นสีเขียวปนฟ้า หินชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยปลอบประโลมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ ช่วยให้เกิดความไม่ประมาท พลังของหินจะนำมาหรือชี้ช่องทางให้ได้ว่าจะดำเนินชีวิตไปทางไหน จึงจะสงบดีงามที่สุด เสริมชัยชนะ เสริมความโดดเด่น ผ่อนคลายความตื่นเต้น เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เหมาะมากสำหรับศิลปิน นักเขียน นักดนตรี เป็นหิน เรียกเงิน เรียกทอง หากไปเจรจา ต่อรองกับลูกค้า ควรสวมใส่เป็นจี้ หรือสร้อยให้เห็นเด่นชัด จะช่วยดึงดูดความสนใจอีกฝ่ายหนึ่ง หรือดูด ทรัพย์สินเงิน ทองมาให้ จากการเจรจาที่เป็นต่อ

ความเชื่อเกี่ยวกับ อะพาไทต์

อะพาไทต์ เป็นหินแห่งแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมความเป็นอิสระทางจิตใจและสร้างความทะเยอทะยาน ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และปลุกความรู้สึกดีในตนเอง

อะพาไทต์ ช่วยเพิ่มความขะมักเม้นในการทำงาน เพิ่มความตั้งใจ เพียงแค่พกชิ้นส่วนของมันไว้ตลอดเวลา เป็นหินที่ช่วยดลบันดาลความคิดให้กลายเป็นความจริง ช่วยเพิ่มความชัดเจนของจิตใจ
ในด้านการรักษา ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดหัวและช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยกระตุ้นสายตาและการมองเห็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการปวดตาหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการคลาดเคลื่อนของดวงตา 

คุณสมบัติ  

– ช่วยปลอบประโลมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ ช่วยให้เกิดความไม่ประมาท พลังของหินจะทางชี้ช่องทางให้ได้ว่าจะดำเนินชีวิตไปทางไหน จึงจะสงบดีงามที่สุด

 – ช่วยความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ลดความตื่นเต้นตื่นกลัว 

– ช่วยทำความสะอาดต่อมต่างๆในร่างกาย โดยเฉพาะต่อมน้ำเหลือง

 – เป็นหินเรียกเงิน เรียกทอง เรียกโชคลาภความมั่งคั่ง​ร่ำรวย 

– เพิ่มความกระตือรือล้นในการทำงาน 

– กระตุ้นจิตใจให้ไม่ยอมแพ้ท้อถอย สร้างแรงบันดาลใจ 

–  เสริมด้านการสื่อสารและการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทำให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

–  ช่วยให้ผู้สวมใส่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

–  มีพลังปกป้องคุ้มครองเตือนภัยสูงมาก

–  ปลอบประโลมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ ช่วยให้ผู้นั่งสมาธิหรือผู้มีญาณหยั่งรู้สามารถพัฒนาทางจิต

อะพาไทต์ (Apatite)
อะพาไทต์ (Apatite)

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

เป็นหินแห่งแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมความเป็นอิสระทางจิตใจและสร้างความทะเยอทะยาน ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และปลุกความรู้สึกดีในตนเอง ช่วยเพิ่มความขะมักเม้นในการทำงานเพิ่มความตั้งใจ เพียงแค่พกชิ้นส่วนของมันไว้ตลอดเวลา เป็นหินที่ช่วยให้สิ่งที่ดลบันดาลไว้ กลายเป็นความจริงช่วยเพิ่มความชัดเจนของจิตใจ ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดหัวและช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยกระตุ้นสายตาและการมองเห็น


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ