เมนู

อมาโซไนต์ (Amazonite)

04 ต.ค. 2022

อมาโซไนต์ (Amazonite)       

อมาโซไนต์ (Amazonite) เป็นอัญมณีและหินกึ่งอัญมณีในกลุ่มแร่เฟลด์สปาร์ที่มีลักษณะโปร่งแสงถึงทึบแสงสีเขียว เชื่อว่าถูกตั้งชื่อตามชื่อของแม่น้ำแอมะซอนของทวีปอเมริกาใต้

ชนชั้นสูงในยุคสำริด มีความเชื่อว่า อมาโซไนต์ เป็นหินแห่งความกล้าหาญ ถึงจะประดับหินชนิดนี้ไว้ที่โล่ห์ของนักรบทุกคน สำหรับพลธนูจะติดเอาไว้ที่หน้าอก และจะใช้หินชนิดนี้วางไว้ที่แผลเพื่อลดการติดเชื้อ รวมถึงรักษาแผลและโรคทุกชนิด

ชาวอียิปต์มีความสัมพันธุ์กับหินอมาโซไนต์ ค่อนข้างมาก โดยเชื่อว่า อมาโซไนต์ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี และความอุดมสมบูรณ์ และมักจะแกะสลักเป็นเครื่องรางชิ้นเล็กๆ เพื่อเสริมความสามารถของการสืบพันธุ์ นอกจากนี้ เครื่องประดับและสิ่งของหลายอย่างที่ทำจากอมาโซไนต์ ถูกพบในหลุมฝังศพของฟาร์โรห์ตูตันคาเมน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในหินที่ใช้ตกแต่งบนหน้ากากทองคำของฟาร์โรห์ท่านนี้ที่มีชื่อเสียง

อมาโซไนต์รู้จักกันในชื่อ “หินแห่งความหวัง” เป็นหินที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้เป็นอัญมณีบำบัด เป็นหินที่ช่วยสร้างความมั่นใจ โดยการตั้งมั่น และใช้เวลากับหินชนิดนี้ โดยบอกกับมันว่า “ฉันทำได้”  และ “ฉันสามารถบรรลุสิ่งที่ ฉันตั้งใจจะทำมัน” มันจะช่วยปรับทัศนคติของคุณให้เป็นทัศนคติที่มองทุกอย่างด้วยความเชื่อว่า คุณทำได้ 

บางครั้งถูกเรียกว่า “หินแห่งความกล้าหาญ และหินแห่งความจริง” มันสามารถค้นหาตัวตน ค้นพบความจริงและความสมบูรณ์ของตัวเองได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวในการตัดสินใจ หรือการเผชิญหน้ากับผู้อื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อและคุณค่าเหล่านั้น ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดและความรู้สึกของตนเอง กำหนดขอบเขตที่เข้มแข็งและชัดเจนทั้งภายในได้ ด้วยตนเอง มีวินัยจากภายใน 

ในทางความรัก มีความเชื่อว่าช่วยทำให้ชีวิตสมรสมีความสุขมากขึ้น

เป็นหินสายสนับสนุนและป้องกัน ป้องกันความเครียดที่เกิดจากสิ่งรอบตัว เช่น ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ ป้องกันมลภาวะทางแม่เหล็กไฟฟ้า ควรวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ในที่ทำงานอมาโซไนต์จะลดพลังงานด้านลบ และความวุ่นวายลง ช่วยป้องกันการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมและการกระทำอื่นๆ ที่เหมือนโดนเอาเปรียบ สีเขียวของอมาโซไนต์เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ ช่วยดึงดูดลูกค้าและคำสั่งซื้อใหม่ๆให้กับธุรกิจ และช่วยให้คุณได้อยู่ในสถานะการณ์ที่เหมาะสม สำหรับโอกาสใหม่ๆ

อมาโซไนต์ (Amazonite)
อมาโซไนต์ (Amazonite)

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ

เป็นหินแห่งความกล้าหาญ ความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ เป็นอัญมณีบำบัด เป็นหินที่ช่วยสร้างความมั่นใจ โดยการตั้งมั่น ช่วยปรับทัศนคติของคุณให้มองทุกอย่างด้วยความเชื่อว่าคุณทำได้ เป็นหินสายสนับสนุนและป้องกัน ช่วยกรองและป้องกันความเครียดที่เกิดจากสิ่งรอบตัว และช่วยให้คุณได้อยู่ในสถานะการณ์ที่  เหมาะสม สำหรับโอกาสใหม่


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ