เมนู

ว่านเงินไหลมา

ว่านเงินไหลมา

เป็น ว่านมงคล ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีชื่อที่เป็นมงคล อีกทั้งยังเป็นไม้ที่ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก ลักษณะของลำต้นเป็นไม้เลื้อยที่สามารถโตเต็มที่ได้ถึง 10-20 เมตร ใบมีรูปทรงเป็นหัวลูกศร มีสีด่างขาว ออกดอกเป็นช่อคล้ายกับต้นบอน

วิธีการปลูกและการดูแล

ว่านเงินไหลมา เป็นไม้ในร่มที่ไม่ต้องการแสงแดดจัด นิยมปลูกกันในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดินที่ใช้ปลูกนั้นควรเป็นดินร่วนหรือดินปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี และเนื่องจากว่านชนิดนี้เป็นไม้เลื้อยจึงควรเตรียมเสาไว้ให้เกาะเลื้อยด้วย รดน้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้ใบแห้ง

ความเชื่อ

ว่านเงินไหลมาเป็นว่านที่มีชื่อเป็นมงคล เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาตามชื่อ

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ