เมนู

จิ้งจกร้องทัก

ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของคนไทย VS ความจริง

  จิ้งจกร้องทัก ความเชื่อโบราณ : คนโบราณเชื่อว่า หากคุณกำลังจะออกจากบ้าน หรือมีแพลนที่จะเดินทางไปไหนก็ตาม และมีจิ้งจกร้องทัก โดยเฉพาะถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะ แนะนำให้หยุด ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด หรือเลื่อนการเดินทางนั้นออกไปก่อนเลยค่ะ เพราะการที่จิ้งจกร้องทักก่อนเดินทางนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดี อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำอะไรก็จะติดขัด ไม่ราบรื่น มีอุปสรรค แต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางในวันนั้น ก็อาจจะต้องเลื่อนเป็นเวลาออกไปอีกนิด แต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้าย ก็สามารถเดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย

          ความจริง : ในปัจจุบัน ถึงจิ้งจกจะพบได้ง่ายภายในบ้านเรือนมากกว่าตุ๊กแก แต่จิ้งจกก็ดูเหมือนจะหายากขึ้นทุกที สังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่บ้าน เราแทบจะไม่ได้ยินเสียงจิ้งจกร้อง ดังนั้น นานๆ ทีเมื่อเราได้ยินเสียงจิ้งจกร้องเราจึงคิดไปเองว่าเป็นการร้องทัก ร้องเตือนให้เราระวังตัว ดังนั้น การที่จิ้งจกร้องทักจึงเป็นความเชื่อแต่โบราณ เมื่อครั้งยังมีจิ้งจกเกาะติดตามฝาบ้านให้เห็นมากมาย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหน ถึงจิ้งจกจะทักหรือไม่ทัก คุณก็ควรระมัดระวังตัว ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ทุกอย่างก็จะราบรื่น ปลอดภัย

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ