เมนู

ว่านเศรษฐีเรือนนอก

ว่านเศรษฐีเรือนนอก

เป็นต้นไม้ในตระกูลว่านเศรษฐีที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกที่คล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องสีแถบของใบ โดยว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบด่างอยู่ที่ด้านนอกของใบ ส่วนว่านเศรษฐีเรือนในจะมีแถบด่างขาวอยู่ข้างใน ว่านเศรษฐีจะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นแตกเป็นพุ่ม สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลำต้นจะมีการแตกเหง้าออกมาเป็นชั้นๆ คล้ายกับการแตกเหง้าของต้นตะไคร้

วิธีการปลูกและการดูแล

ว่านเศรษฐีเรือนนอก สามารถปลูกได้สองวิธีคือ ปลูกด้วยต้นอ่อนและปลูกด้วยวิธีแยกเหง้า โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีอย่างหลังมากกว่า เพราะต้นอ่อนต้องเอามาจากช่อดอกซึ่งการออกดอกจะใช้เวลานานหลายปี ส่วนการดูแลนั้น ว่านมงคลชนิดนี้ไม่ค่อยชอบแดดมากนักจึงไม่ต้องวางในพื้นที่ที่โดนแสงแดดจัด

ความเชื่อ

ว่านเศรษฐีเป็นว่านที่เชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมในด้านของโชคลาภและส่งเสริมความร่ำรวย ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในเรื่องของเมตตามหานิยม และช่วยป้องกันภยันตราย ทำให้คนในบ้านแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่สุขสบาย

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ