เมนู

ตะกรุดหนังหน้าผากเสือโคร่ง/ตะกรุดหนังเสือสมิง/ตะกรุดหนังเสือโคร่ง

ตะกรุดหนังหน้าผากเสือโคร่ง/ตะกรุดหนังเสือสมิง/ตะกรุดหนังเสือโคร่ง พุทธคุณ ทางด้านอำนาจ แคล้วคลาดป้องกันภัย จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

ตะกรุดหนังหน้าผากเสือโคร่ง

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

ตะกรุดหนังหน้าผากเสือโคร่ง จำนวนการสร้าง ๑๕๐ ดอก พุทธคุณ ทางด้านอำนาจ แคล้วคลาดป้องกันภัย

ตะกรุดหนังเสือโคร่ง

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

ตะกรุดหนังเสือโคร่ง จำนวนการสร้าง ๑,๕๐๐ ดอก

ตะกรุดหนังเสือสมิง

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

ตะกรุดหนังเสือสมิง จำนวนการสร้าง ๔๙๙ ดอก พุทธคุณ ทางด้านฤทธิ์เดชเสริมอำนาจ แคล้วคลาด ชุดนี้เกิดปาฏิหาริย์มาก


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ