เมนู

พระสมเด็จ รุ่น ๒

พระสมเด็จ รุ่น ๒ (ฝังพลอยและตะกรุด)

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) จ.อุดรธานี คุ้มครองแคล้วคลาดมากเป็นพิเศษ

พระสมเด็จ รุ่น ๒ (ฝังพลอย และตะกรุด)

พระสมเด็จ รุ่น ๒ (ฝังพลอย และตะกรุด) จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) จ.อุดรธานี จำนวนการสร้าง ๒๕,๐๐๐ องค์ รุ่นนี้มีมวลสารในการสร้าง ดังนี้

๑. อังคารธาตุ หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม

๒. อังคารธาตุ หลวงปู่ ศรีจันทร์ วัณณาโภ

๓. ผงพระพุทธคุณ

๔. ผงนะปัทมังพินธุ

๕. ว่าน ๑๐๘


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ