เมนู

ราหู รุ่นอิ่งอ้อย

ราหู รุ่นอิ่งอ้อย พุทธคุณครอบทุกด้านเป็นพิมพ์พิเศษก่อนที่จะทำลายบล็อก

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

ราหู รุ่นอิ่งอ้อย

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

จำนวนการสร้าง ๑,๙๐๐ องค์ มีพิธีการบวงสรวง สุริยปภาและจันทรปภา  ในปี ๒๕๕๐ พิมพ์ด้านนี้ฝังอิ่งอ้อย ด้านหลังบรรจุตะกรุด, เกศา, เครือเขาหลง พุทธคุณครอบทุกด้านเป็นพิมพ์พิเศษก่อนที่จะทำลายบล็อก


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ