เมนู

เหรียญหลวงปู่ อ่อนศรี ขันติกโร เนื้อเงิน

เหรียญหลวงปู่ อ่อนศรี ขันติกโร รุ่นบูชาครู เนื้อเงิน

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย)

วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

เหรียญหลวงปู่ อ่อนศรี ขันติกโร รุ่นบูชาครู เนื้อเงิน

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

จำนวนการสร้าง ๕๐ องค์ เหรียญรุ่นบูชาครูเนื้อเงิน ด้านหลังท้าวเวสสุวรรณ

สร้างเนื่องด้วยพิธีวันไหว้ครู วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ