เมนู

ช่อเสือหล่อโบราณ

ช่อเสือหล่อโบราณ จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย)

วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี พุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรี

ช่อเสือหล่อโบราณ จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ

จัดสร้างโดยพระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี

เสือช่อพิเศษซึ่งอาจารย์ได้หล่อไว้โดยไม่มีการตัดแต่ง เป็นช่อครู ปัจจุบันอยู่กับท่านอาจารย์ (มีเพียงช่อเดียว)


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ