เมนู

บูชาพระพรหม ที่วัดนิมิตโพธิญาณ ยังไงให้ปัง ใช้ธูปกี่ดอก ขอพรยังไงให้สมหวัง

พระพรหมเป็นผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งของมนุษย์ หากใครที่อธิษฐาน และบูชาพระพรหมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เชื่อว่าจะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่หวังไว้ ความเชื่อ พระพรหม เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา เป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆ ในจักรวาล ผู้ใดสักการะบูชาพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย

การสักการะบูชาพระพรหม เนื่องจากท่านมี 4 พักตร์ ดังนั้นการจะบูชาท่านต้องบูชาให้ครบทั้ง 4 ทิศ คือด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านความรัก และด้านภาพรวม จึงจะได้รับพรครบทุกประการ

          วิธีไหว้ขอพรพระพรหม
เริ่มจากการไหว้พระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนขวามือของเรา หรือ พระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม จนถึงพักต์สุดท้าย แต่ละพักตร์จะแตกต่างกันดังนี้

พักตร์ที่ 1 ใช้ธูป 16 ดอก / เทียน 9 เล่ม / ดอกบัว 9 ดอก / น้ำ 1 ขวด
พักตร์นี้ เกี่ยวกับ เรื่องงาน การเรียน การสอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ความก้าวหน้าในชีวิต และขอพรให้บิดา
พักตร์ที่ 2 ใช้ธูป 36 ดอก / เทียน 9 เล่ม / ดอกบัว 9 ดอก / น้ำ 1 ขวด
พักตร์นี้ เกี่ยวกับ เรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่คืน
พักตร์ที่ 3 ใช้ธูป 39 ดอก / เทียน 9 เล่ม / ดอกบัว 9 ดอก / น้ำ 1 ขวด
พักตร์นี้ เกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต ญาติพี่น้อง คู่สัญญา ขอพรให้มารดา
พักตร์ที่4 ใช้ธูป 19 ดอก / เทียน 9 เล่ม / ดอกบัว 9 / ดอกน้ำ 1 ขวด
พักตร์นี้เกี่ยวกับ โชคลาภ เงินทอง

          เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการขอพร ให้ขอพรเฉพาะเจาะจงตามเรื่องนั้นๆ ในแต่ละพักตร์ แต่การไหว้ขอพรที่ถูกต้อง คือ ไหว้ให้ถูกพักตร์ และ ควรไหว้ให้ครบทุกพักตร์
สำหรับใครที่ต้องการถวายของไหว้แก่พระพรหม มีดังนี้

1. กำยานและธูป ใช้ได้ทุกกลิ่น
2. ผลไม้แนะนำเป็นกล้วย มะพร้าว สาลี่ ชมพู่
3. ดอกไม้กลิ่นหอมอ่อนๆ เช่น ดอกมะลิ ดอกบัว
ทั้งนี้ ของต้องห้ามถวาย คือ เนื้อสัตว์ทุกชนิด

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ