เมนู

ว่านกวัก นางพญามหาเศรษฐี

ว่านกวัก นางพญามหาเศรษฐี

ลักษณะ

ลำต้นเป็นกาบ ก้านใบใหญ่กว้างและยาวกว่ากวักพุทธเจ้าหลวง ลำก้านก็ยาวกว่าเช่นเดียวกัน พื้นใบสีเขียวเข้มจัด เป็นมันดังสีใบผักตบชวา แต่ใบไม่ขรุขระ ปลายใบไม่แหลมงุ้มมากเหมือนพุทธเจ้าหลวง กวักนางพญานี้ ถ้าเลี้ยงงามถึงขนาดแล้ว ความยาวของใบและก้านจะยาวประมาณ 1 เมตร ความยาวของใบและก้านจะเท่ากันพอดีเมื่อหักทบกันดู เวลาออกดอกจะแทงก้านขึ้นจากกลางหัว ก้านเขียวจัดเป็นมัน เมื่อก้านดอกสูงพ้นเรือนต้นแล้ว ดอกจะเริ่มออก มีดอกตั้งแต่ 10 ถึง 15 ดอกขึ้นไป ดอกสีขาว เหมือนกวักพุทธเจ้าหลวงหัว เหมือนหอมหัวใหญ่เช่นเดียวกัน

วิธีการปลูกและการดูแล

การปลูกว่านนางกวักพญามหาเศรษฐีนั้น แนะนำให้เริ่มปลูกในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ข้างขึ้น โดยควรเลือกปลูกในกระถางใหญ่ๆ เพื่อที่จะได้ขยายต้นได้สะดวก การปลูกนั้นสามารถทำได้ทั้งการแยกหัวจากต้นเดิมหรือแยกกอออกมาปลูกก็ได้ ส่วนการดูแลไม่จำเป็นต้องรดน้ำเยอะ เพราะอาจทำให้หัวเน่าก่อนได้

ความเชื่อ

เป็นว่านที่ช่วยส่งเสริมในด้านเมตตามหานิยม ส่งเสริมอำนาจวาสนา เรียกโชคลาภ อีกทั้งยังช่วยในการป้องกันภยันอันตรายต่างๆ ได้อีกด้วย

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ