เมนู

ยันต์ใบโพธิ์

ยันต์วัดนิมิตโพธิญาณ

ยันต์ใบโพธิ์ : หรือยันต์นาคราชคู่ เป็นยันต์เอกลักษณ์ของวัดนิมิตโพธิญาณ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ ได้คิดค้น และเขียนขึ้นเอง มีอานุภาพพุทธคุณด้านมหาเสน่ห์ มีเมตตามหานิยม นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองป้องกันภัย เสริมอำนาจตบะบารมี ยันต์นี้ครอบคลุมสิ่งดีดีไว้หมดทุกสิ่ง เป็นยันต์สมปรารถนา เป็นยันต์คลุมทรัพย์ คลุมขุมทรัพย์ เน้นเพิ่มพูนทรัพย์ เหลือใช้ เหลือเก็บ ไม่มีวันหมด

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ