เมนู

ทับทิม(Ruby)

06 ต.ค. 2022

ทับทิม(Ruby)                

ทับทิม(Ruby) ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า ruby และคำละตินว่า ruber ซึ่งแปลว่า “แดง” ภาษาสันสกฤตโบราณตรงกับคำว่า  “ratnaraj” มีความหมายว่า เจ้าแห่งอัญมณีทั้งปวง (King of Gems) ทับทิมมีจุดเด่นที่สี มีหลายเฉดสี ตั้งแต่แดงดำ แดงสด แดงเพลิง แดงอมม่วง แดงอมส้ม แดงหวาน แดงชมพู แต่สีที่นับว่าเป็นสุดยอดแห่งความงามของทับทิมคือ “สีแดงเลือดนกพิราบ” คือเป็นสีแดงบริสุทธิ์ ปนน้ำเงินเล็กน้อย ทับทิม โดยธรรมชาตินั้นมักมีเนื้อขุ่น ตำหนิมากบางชิ้นทึบแสงดูไม่สวยงาม ดังนั้นทับทิมในท้องตลาดส่วนใหญ่ ผ่านการเพิ่มคุณภาพด้วยความร้อนมาแทบทั้งสิ้น ซึ่งจะช่วยทำให้สีของพลอยทับทิมงดงามมากยิ่งขึ้น รวมท้ังช่วยลดปริมาณตำหนิภายในที่เด่นชัดลงได้

แหล่งกำเนิดพลอยทับทิม
ทับทิมมีแหล่งกำเนิดอยู่หลายแหล่ง ทั้งที่ไทย เรียกกันว่าทับทิมสยาม แหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ในปัจจุบันพลอยทับทิมในจังหวัดจันทบุรีนั้นไม่มีอีกแล้ว ดังนั้นทับทิมสยามจึงนับว่ามีราคาสูง ทับทิมพม่าจากเมืองมองก๊ก (Mokok)  นับว่าหายากเช่นกันเนื่องจากระบบการปกครองของประเทศทำให้้ไม่มีพลอยทับทิม ออกมาสู่ตลาดมากนัก แต่เชื่อว่ามีวัตถุดิบอยู่มากทำให้พลอยทับทิมจากพม่าหายาก และมีราคาสูงเช่นกัน มีผู้กล่าวว่า ทับทิมที่ดีพบมากในเอเชียโดยเฉพาะในพม่าเพราะทับทิมพม่าคือทับทิมที่ดีที่สุดในโลก  ทับทิมจากพม่าที่ขายในท้องตลาดมีทั้งทับทิมเผา และทับทิมสดที่ไม่ผ่านกระบวนการเผา ราคาของพลอยทับทิมขึ้นอยู่กับสีของพลอยเป็นสำคัญ  ทับทิมจากทวีปแอฟริกาประเทศแทนซาเนีย เกาะมาดากัสการ์ และประเทศเคนยา มีปริมาณมากที่สุดในขณะนี้ และราคาไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับทับทิมสยามและทับทิมพม่า มีทั้งเผาเก่าและเผาใหม่ ซึ่งทับทิมแอฟริกาที่ผ่านกระบวนการเผาแบบเก่า จะมีคุณภาพที่ดีกว่าเผาใหม่ เพราะกระบวนการเผาแบบใหม่นั้น เมื่่อนำไปขึ้นตัวเรือนที่ต้องผ่านการชุบ จะทำให้พลอยทับทิมนั้นเกิดรอยแตกร้าวได้

หินทับทิม เป็นราชินีแห่งหิน เพราะมีทั้งความสวยงามและมีสีที่โดดเด่นดึงดูดใจ ทับทิมเป็นตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ช่วยเสริมความรัก กระชับความสัมพันธ์ของคู่รักให้มีความเข้าอกเข้าใจกัน รักใคร่กลมเกลียว มีความเมตตา เสริมความร่ำรวย ป้องกันฝันร้าย ปกป้องคุ้มครอง

หินทับทิม(Ruby)
ราชินีแห่งหิน ตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ช่วยเสริมความรัก ความเมตตาความร่ำรวย
หินทับทิม(Ruby)
ราชินีแห่งหิน ตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ช่วยเสริมความรัก ความเมตตาความร่ำรวย

ความเชื่อด้านพุทธคุณของชาวพุทธ                                                       

เป็นตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ช่วยเสริมความรัก กระชับความสัมพันธ์ของคู่รักให้มีความเข้าอกเข้าใจกัน รักใคร่กลมเกลียว มีความเมตตา เสริมความร่ำรวย ป้องกันฝันร้าย ปกป้องคุ้มครอง และยังใช้เป็นหินบำบัดเกี่ยวกับพลังทางเพศ


LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ