เมนู

ยันต์แก้วสารพัดนึก

ยันต์วัดนิมิตโพธิญาณ

 ยันต์แก้วสารพัดนึก หรือ ยันต์สมปรารถนา เอกลักษณ์แห่งวัดนิมิตโพธิญาณ ตัวแทนแห่งพระรัตนตรัย และความดี ส่งเสริมด้านการติดต่อ เจรจา ธุรกิจ ค้าขาย มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม คิดหวังสิ่งใด ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการ

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ