เมนู
ว่านอึ่ง ความเชื่อ เป็นว่านที่มีอานุภาพทางด้านอยู่ยงคงกระพัน ป้องกันตน ฟันแทงไม่เข้าควรปลูกในเครื่องปลูกที่ระบายน้ำและอากาศได้ดี

ว่านอึ่งเป็นเป็นพืชใบเดี่ยวประเภทเดียวกับกล้วยไม้ดิน หัวมีลักษณะคล้ายอึ่งเกาะกันเป็นคู่ๆ เปลือกนอกสีเขียวอ่อนๆ เนื้อในขาวนวลและมียาง ลำต้นเป็นเหง้าสีเขียว ลักษณะกลมแบน สูงประมาณ 50-70 ซม. ก้านใบแข็งสีน้ำตาลแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มกันเป็นลำต้น ใบตั้งตรงรูปรียาว ขนาดกว้าง 4-8 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบแหลม แผ่นใบสีเขียวแกมน้ำตาล ด้านล่างจะมีก้านใบที่แข็งและเรียงตัวตามความยาวของใบ ว่านนี้จะเจริญแตกตัวไปทางข้าง เมื่อออกหัวใหม่ก็จะงอกใบใหม่เป็นต้นใหม่ไปเรื่อยๆ หัวเก่าก็จะทิ้งใบ หัวที่สองก็จะเจริญเติบโตงดงาม แต่เมื่องอกหัวที่สามหัวแรกก็จะตาย เปรียบเหมือนอึ่งซึ่งมักเกาะกันเป็นคู่

วิธีการปลูกและการดูแล

ควรปลูกในเครื่องปลูกที่ระบายน้ำและอากาศได้ดี ไม่มีน้ำขังแฉะ ใช้ดินร่วนปนทรายผสมกับอิฐหักทุบละเอียด วางไว้ในที่ที่แสงแดดรำไรและมีอากาศถ่ายเท

ความเชื่อ

เป็นว่านที่มีอานุภาพทางด้านอยู่ยงคงกระพัน ป้องกันตน ฟันแทงไม่เข้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.panmai.com/Warn/Warn_ORCHID_02.shtml

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ