เมนู

เงื่อนไขการ รับประกันและ การเคลมสินค้า

      สินค้าทุกชิ้น สุริยมันตรา   มีการตรวจสอบสินค้าอีกครั้งก่อนจัดส่งสินค้าเพื่อลดปัญหา ข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดจากการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ลูกค้าได้รับสินค้า

เรียบร้อยแล้ว หากสินค้าผิดปกติ ชำรุด อย่างไร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านช่อง Line ของสุริยมันตรา  โดยสามารถแอดไลน์ @sum4159  แจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ รุ่นสินค้า

พร้อมปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่จะให้คำนำนำเบื้องต้นอย่างเร็วที่สุด

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

   เมื่อได้รับสินค้าผิด สีหรือขนาด ของสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าได้สั่งซื้อเข้ามา หรือสินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย เนื่องจากตัวสินค้าเอง ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภท

“ หากสินค้าเสียหายเนื่องจากกระบวนการผลิต และ จัดส่งสินค้า ”  สุริยมันตรา มีการรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน ในการเปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน

เงื่อนไขในการไม่รับประกันสินค้า

  1. สินค้าแตกชำรุดจากการกระทำของลูกค้า ตกหล่นพื้น
  2. ลูกค้ามีการใช้งาน สินค้าเรียบร้อยแล้ว
  3. หากลูกค้าต้องการคืนสินค้า ในกรณีได้รับสินค้า ผิดไซร์ ผิดขนาด ผิดสี สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด  ( ไม่แตกหักเสียหายหรือมีรอยขีดข่วน ) 
  4. สุริยมันตรา จะไม่รับเคลมสินค้าหรือคืนเงิน ในกรณีสินค้าเสียหาย แตกหักมีรอยขีดข่วน จากการนำสินค้าไปใช้งานผิดวิธี
  5. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว รบกวนถ่ายรูปกล่องด้านหน้ากล่อง และหลังกล่องพัสดุตอนได้รับสินค้าไว้ เพื่อเช็คว่าสินค้าไม่ได้มีการถูกเปิดแกะระหว่างการจัดส่ง พร้อมทั้งถ่าย คลิป VDO แบบต่อเนื่องขณะเปิดกล่องสินค้า แกะสินค้าออกมา ว่า สินค้าที่ลูกค้าซื้อ มีการชำรุดเสียหาย แตกหักหรือไม่ หากไม่มี VDO ทางร้านขอไม่รับเคลมสินค้าในทุกกรณี
  6. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ สุริยมันตรา ได้รับสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการยื่นเคลมเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่พิจารณาสินค้า หากสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตของเราเอง และ สินค้าไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าข้างต้น เจ้าหน้าที่แจ้งผล และ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ ให้แทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด เพิ่มเติม ภายใน      7 -14 วัน

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

     หากลูกค้าได้รับสินค้าผิด ชำรุด ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน หรือต้องการเคลมสินค้า ลูกค้าสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง  line ที่หน้าเว็บไซด์

https:// suriyamantra.com  หรือLine : @sum4159  เพื่อแจ้งประสงค์การ                  

เปลี่ยนเคลมสินค้า โดยสามารถแนบรูปสินค้าตามรายการด้านล่าง เพื่อประกอบการเปลี่ยนเคลมสินค้า

  1. รูปภาพหน้ากล่องสินค้าที่มีสติกเกอร์ระบุชื่อ ที่อยู่ผู้รับ และสติ๊กเกอร์บริษัทขนส่ง
  2. รูปภาพหรือ VDO ของสินค้า ที่แสดงส่วนที่ชำรุด แตก อย่างชัดเจน หรือ สินค้าที่ได้ไม่ครบ
  3. ในการเคลมสินค้า อาจต้องใช้เอกสารที่สามารถยืนยันการซื้อสินค้าประกอบด้วย เช่น ใบเสร็จชำระเงิน ใบกำกับภาษี  หรือสลิปการโอนชำระสินค้า

หมายเหตุ  การเปลี่ยนเคลมสินค้า ลูกค้าต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนด

ช่วงเวลาที่ ทางเราได้กำหนดไว้  ทางเราขอไม่รับเปลี่ยนเคลมสินค้าทุกกรณี

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ