เมนู

ว่านแม่ยับ

ว่านแม่ยับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/ChumchnKhnRaksPhrrnMi/photos/pcb.1640734492615569/1640733799282305/

เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน แตกกอหนาแน่น ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบในลักษณะสลับเป็นแผงสองด้าน ใบรูปดาบขนาดกว้าง 2-3 ซม. ยาว 25-35 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบมีขลิบสีขาว แผ่นใบมีสีเขียวนวล เส้นใบมีขนาดเท่าๆ กับเส้นกลางใบ โดยนูนเล็กน้อยทั้งสองด้าน แผ่นใบตั้งหันขอบใบเข้าหากันเหมือนพัด ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 10-25 ซม. มี 2-4 ดอกในแต่ละช่อ ดอกมีสีม่วง เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม. สวยงามมาก

วิธีการปลูกและการดูแล

ปลูกในดินร่วนซุยที่มีส่วนผสมของใบไม้ผุเปื่อย เมื่อวางหัวลงปลูกอย่ากดดินให้แน่นเพราะเป็นว่านที่ไม่ชอบดินแน่น รดน้ำให้มากพอเพราะเป็นว่านที่ชอบน้ำ

ความเชื่อ

ให้คุณทางป้องกันเสนียดจัญไรทั้งมวลมิให้มาแผ้วพานบุคคลในบ้านและผู้เป็นเจ้าของ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.panmai.com/Warn/Warn_IRIDAC_03.shtml

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ