เมนู

วิธีวัดขนาดข้อมือ

ถ้าไม่มีสายวัดสามารถใช้เชือกหรือกระดาษ โดยนำเชือกหรือตัดกระดาษ มาพันรอบข้อมือแบบแนบเนื้อโดยไม่ต้องเผื่อความยาว แล้วนำมาทาบกับไม้บรรทัด ก็จะได้ขนาดของข้อมือที่ใช้ในการสั่งซื้อ (หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร)

วิธีวัดขนาดข้อมือ

1.เตรียมวัสดุ: คุณจะต้องใช้เชือกหรือกระดาษที่มีความยาวเพียงพอที่จะล้อมรอบข้อมือของคุณได้แบบแนบเนื้อ โดยไม่ต้องเผื่อความยาวมากเกินไป นี่คือขั้นตอนแรกของการวัดขนาดข้อมือ.

2.วางเชือกหรือกระดาษ: คุณจะต้องล้อมเชือกหรือกระดาษรอบข้อมือของคุณ ที่จุดที่คุณต้องการวัด แนะนำให้วางอยู่ที่ข้อมือด้านล่าง ที่ส่วนที่กว้างที่สุด.

3.ทำเครื่องหมาย: หลังจากที่คุณล้อมเชือกหรือกระดาษรอบข้อมือของคุณแล้ว ให้ทำเครื่องหมายที่จุดที่เกิดความซูบเชือกหรือกระดาษเข้ากับตัวเอง ให้ทำเครื่องหมายด้วยดินสอหรือปากกา.

4.วัดความยาว: ดึงเชือกหรือกระดาษออกจากข้อมือของคุณและวัดความยาวจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเครื่องหมายที่คุณทำไว้ ใช้ไม้บรรทัดหรือมัดเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อที่จะวัดความยาวอย่างแม่นยำ.

5.วัดค่า: วัดความยาวที่คุณได้จากการล้อมเชือกหรือกระดาษ ดังนั้นคุณจะได้ขนาดข้อมือที่แม่นยำสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องประดับ.
วิธีวัดขนาดกำไลข้อมือ

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ