เมนู

ลูกแก้วสารพัดนึก คือ อัญมณีมากด้วยคุณค่า เชื่อว่า ผู้ใดมีอยู่หรือได้ครอบครอง นึกคิดสิ่งใดก็จะได้สมความปรารถนา

ลูกแก้วสารพัดนึก เป็นเครื่องรางที่ใช้อธิษฐานจิตขอได้ทุกอย่าง ให้สำเร็จได้ดั่งใจนึก พกติดตัวไว้ ให้ความโชคดี และป้องกันภัย และเป็นตัวแทนของอาโลกกสิณ คือเป็นแสงสว่าง ผู้ครอบครองจะมีจิตใจตั้งมั่นต่อพระรัตนตรัย นิยมใช้ในการภาวนา ช่วยให้เข้าสมาธิ เพิ่มกำลัง ทำให้การปฏิบัติเร็ว และมีพลังมากขึ้น

พุทธคุณของลูกแก้วสารพัดนึก คือ อธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนา เป็นแก้ววิเศษของพระจักรพรรดิ บันดาลทรัพย์สมบัติ โภคทรัพย์เพิ่มพูน ประกอบกิจการใดก็สำเร็จสมดังใจหวัง การงานเจริญก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแก้ไขเศรษฐกิจตกต่ำ การเงินฝืดเคือง ช่วยคุ้มครองป้องกันภัย กันสิ่งที่ไม่ดี กันคุณไสย เสริมดวง  เสริมมงคล เป็นมหาลาภ

ลูกแก้วสารพัดนึก โบราณถือว่า เป็นอัญมณีที่มีรัศมีของแสนยานุภาพแห่งพระอภิธรรม คือ รัศมีของการส่องสว่างแห่งพระสูตร พระธรรม และพระวินัย ยันต์ที่แกะสลักลงบนลูกแก้วสารพัดนึก คือ หัวใจพระธรรม

ในลูกแก้วสารพัดนึก ประกอบด้วยยันต์ 3 ยันต์ ด้วยกันคือ

1. ยันต์แก้วสารพัดนึก หรือยันต์สมปรารถนา เป็นยันต์เอกลักษณ์ของวัดนิมิตโพธิญาณ ส่งเสริมด้านการเจรจา ธุรกิจค้าขาย คิดหวังสิ่งใด ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการ

2. ยันต์ใบโพธิ์ เป็นยันต์ที่ให้ความคุ้มครองป้องกันภัย อันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย ส่งเสริมให้ทรัพย์สิน ที่มีเพิ่มพูนไม่มีวันหมด

3. ยันต์นะเรียกทรัพย์ เรียกเงิน เรียกทอง เรียกความสำเร็จ ดึงดูดทรัพย์ ดึงดูกโชคลาภ เหลือกิน เหลือใช้

นอกจากนี้บนลูกแก้วสารพัดนึก ยังแกะสลักชื่อ นามสกุลของผู้ครอบครองลงบนลูกแก้วอีกด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดกับชื่อผู้ครอบครอง ว่า จะได้สมปรารถนาทุก ๆ ประการ

ลูกแก้วสารพัดนึกที่ลงอักขระยันต์จากลายมือพระอาจารย์ตุ๋ย เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้วทุกลูก ช่วยหนุนดวงให้ดี แบบแน่น ๆ ทุก ๆ ด้าน เรียกเงิน เรียกทรัพย์สมบัติ เรียกโชค ไม่ขาดสาย ปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายทั้งหลาย ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม บันดาลโชคลาภ ค้าขายดี มีคนอุดหนุนไม่ขาด อธิษฐานได้ดังใจ ผู้ครอบครองนึกสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาทุกประการ

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ