เมนู

น้ำทิพย์ บูชาเทพ

ใช้ฉีดแทนดอกไม้ พวงมาลัย สักการะ ไหว้ขอพร ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

สั่งชื้อตอนนี้
น้ำทิพย์บูชาเทพ ใช้ฉีดพรมพระ

สินค้าขายดี

ผ่านพิธีพุทธาภิเษก – วัดนิมิตโพธิญาณ

LINE LOGO SVG ยินดีต้อนรับ